Jolanta Maria Leśniewska

Mgr Jolanta Leśniewska

Absolwentka Liceum Medycznego nr 6 w Warszawie. W roku 2007 uzyskała tytuł pielęgniarki licencjonowanej Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie w roku 2010 tytuł magistra pielęgniarstwa. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie w zakresie Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, a w roku 2017 szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Organizacji i Zarządzania.

Od roku 1983 związana z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Oddziale Noworodkowym, aby w latach następnych rozwijać się zawodowo w Oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii i Dermatologii. W latach 2008-2020 pełniła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Otolaryngologii, jak również funkcję auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Od marca 2020 r. pełni obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.