Mgr Elżbieta Mickiewicz-Dytko

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze zdrowia. Uczestniczyła w realizacji przekształcenia SPZOZ w Spółkę prawa handlowego, w której następnie pełniła funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze prywatnym i publicznym, uczestnicząc lub prowadząc restrukturyzacje podmiotów medycznych. W latach 2020-2021 pełniła funkcję Pełnomocnika ds. restrukturyzacji dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki odpowiadając za zarządzanie finansami, księgowością, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz standardów zarządzania, kontroli i analiz.

Wykształcenie zdobywała: na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie Zarządzania i Marketingu, studiów podyplomowych z Rachunkowości, studiów MBA w podmiotach leczniczych przy Wyższej Szkole Biznesu, studiów z Zarządzania Finansami z akredytacją ACCA na Wydz. Zarządzania UŁ, kursie dla kandydatów na doradców podatkowych przy Izbie Skarbowej. Posiada certyfikaty: Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, auditora ISO 9001:2015 w podmiotach medycznych oraz z zakresu akredytacji szpitali.

Nadzoruje pracę Pionu Finansowego, w którego skład wchodzi: Główny Księgowy, Dział Księgowości, Dział Płac oraz Dział Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczania Usług.