Sylwia Bartnicka

Mgr Sylwia Bartnicka

Absolwentka Liceum Medycznego w Mińsku Mazowieckim, które ukończyła 1990 r.
Pracę zawodową na stanowisku pielęgniarki rozpoczęła w 1992 r. w szpitalu w Mińsku Mazowieckim początkowo na Oddziale Chirurgii, a następnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W roku 2006 uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa, a w roku 2010 ukończyła studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w roku 2012 ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. W roku 2014 ukończyła specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w roku 2017 specjalizację w zakresie organizacji i zarządzania, a w roku 2019 specjalizację w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Wiedzę fachową rozwijała poprzez częste uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach potwierdzonych certyfikatami i dyplomami ukończenia. W latach 2009-2022 pełniła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Opracowana przez nią i wdrożona dokumentacja, jak również procedury medyczne i organizacyjne znacznie przyczyniły się do usprawnienia funkcjonowania oddziału. Z dniem 1 marca 2022 r. objęła stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Odpowiada za kompleksową opiekę pielęgniarską, organizuje i nadzoruje pracę personelu pielęgniarskiego i położniczego.