TPK
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
tel. 800 137 200

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK), z którą Pacjent może skontaktować się w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 Pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski – połączenia z zagranicy nie są obsługiwane

.
TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon. Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.
Pod numerem telefonu 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

- poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,
- w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

- nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

W ramach TPK uzyskasz:

poradę medyczną
e–receptę
e–skierowanie
e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

polskim,
angielskim,
rosyjskim,
ukraińskim
oraz w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Szczegółowe zasady działania Teleplatformy Pierwszego Kontaktu zostały opisane
w poniższym załączniku:
Zasady działania Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – załącznik
Więcej informacji pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

 

baner tpk

plakat 237

Od 20 września do 10 października br. trwa głosowanie w 2 edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ma szansę otrzymać nowy ambulans transportowy wraz z wyposażeniem, który zapewni pacjentom lepszy komfort transportu, poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość szybszych przejazdów. Zachęcamy Państwa do włączenia się w głosowanie.

Głosować można na stronie bom.mazovia.pl.

Projekt widnieje pod nr 237 i jest to projekt z puli ogólnowojewódzkiej.