Gruntownie wyremontowany i zmodernizowany w 2006 roku, obecnie dysponuje:

- 3 salami operacyjnymi,

- salą zabiegową,

- salą wybudzeniową,

- śluzą dla personelu.

Blok Operacyjny wyposażony jest w system nawiewu laminarnego i wysokospecjalistyczny, najnowocześniejszy operacyjny sprzęt medyczny, tj. mobilne stoły operacyjne, dwugłowicowe diodowe lampy operacyjne, kolumny laparoskopowe cyfrowe, aparaty do znieczulenia, mikroskopy: laryngologiczny i okulistyczny, aparat rentgenowski – ramię C, automatyczną myjnię – dezynfektor oraz inny niezbędny sprzęt.

Przeprowadzane są tu operacje z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, ginekologii, otolaryngologii, okulistyki, położnictwa oraz częściowo urologii.

Zespół pielęgniarski Bloku Operacyjnego stanowi wysoko wykwalifikowana kadra w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kierownik

mgr Bogumiła Paprocka

 

LOKALIZACJA 
Budynek A i B, piętro 3
Zobacz: Plan szpitala

 

KONTAKT 
Sala operacyjna:  22 47-35-324  lub   22 47-35-128
Sala wybudzeń:  22 47-35-467