W trosce o czyste powietrze - nowelizacja uchwały antysmogowej

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę „antysmogową”). Uchwała została opublikowana dnia 29 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 5147. Uchwała weszła w życie z dniem 14 maja br.

Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

♦ Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

- od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

- od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

♦ Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

♦ Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.

♦ Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Z treścią uchwały oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa oraz o sposobie wykorzystania zgłoszonych w postępowaniu uwag i wniosków można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl w zakładce "Uchwała antysmogowa".

Smog to problem, z którym na co dzień - szczególnie w sezonie grzewczym - muszą mierzyć się mieszkańcy Mazowsza. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie dołączył do grona instytucji wspierających działania informacyjne i edukacyjne prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aktualne informacje dotyczące działań samorządu Mazowsza w trosce o czyste powietrze można śledzić na stronie: www.powietrze.mazovia.pl