Przyjęcie pacjenta do hospitalizacji planowej w czasie trwania pandemii COVID-19. Czytaj więcej

 

Komunikat dotyczący odwiedzin. Czytaj więcej

 

Formularz oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Czytaj więcej

 

Zasady organizacyjne w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w czasie trwania pandemii COVID-19. Czytaj więcej

 

Więcej informacji na stornie: https://www.gov.pl/web/koronawirus