W dniu 17.11.2022 na ręce Pani Ireny Yevheniwny Dontsowej Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Przemyślanach w obwodzie lwowskim w Ukrainie przekazaliśmy Ambulans Sanitarny.
Kluczyki do Ambulansu wraz ze sprzętem przekazanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, 60 szt. zestawów resuscytacyjnych AMBU, wręczyła Pani Marzena Dymkowska-Gacyk Zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych MSSW.
Sprzęt będzie służył chorym i potrzebującym pomocy, w szpitalu w Przemyślanach.

#solidarnizukraina