ppp

W środę 13.09.2023 r. przed budynkiem MSSW odbyła się konferencja prasowa w sprawie negatywnej opinii wydanej przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącej celowości rozbudowy Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Ludwik Rakowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Pan Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wawer Pan Norbert Szczepański oraz dyrektor szpitala Pan dr Jarosław Rosłon wyrazili sprzeciw wobec negatywnej opinii Ministerstwa Zdrowia, która uderza przede wszystkim w mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Mimo iż inwestycja odpowiada wymogom i potrzebom niezbędnym do stworzenia nowoczesnych warunków leczenia i opieki nad chorymi resort nadal sprzeciwia się planom rozbudowy międzyleskiego szpitala.

.