Zakład wchodzi w skład Centrum Diagnostyki Obrazowej.

W zakładzie wykonywane są badania w pełnym zakresie radiologii klasycznej i badań USG. Do dyspozycji pacjentów są dwa gabinety diagnostyki ogólnej oraz dwa gabinety do badań USG.

W obrębie Zakładu Radiologii działają następujące pracownie:

• Pracownie radiologii

• Pracownia USG ogólna

 

ZAPISY
Badania dostępne ogólnie: 

Pracownie radiologii - urografia z kontrastem niejonowym

UWAGA!  Badanie takie może być wykonane w ramach NFZ wyłącznie u osób z wywiadem uczuleniowym. Na skierowaniu lekarz powinien dodatkowo zaznaczyć, że pacjent jest z wywiadem uczuleniowym i wymaga podania kontrastu niejonowego.
Do wykonania powyższych badań konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni specjalistycznej, który realizuje poradę specjalistyczną w ramach NFZ.
Pozostałe badania w Pracowniach Radiologii oraz Pracowniach USG, wykonywane są dla pacjentów ze skierowaniem z:

 • Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

 • Zakładu Medycyny Rodzinnej MSSW

 • innych Podmiotów, które mają podpisane umowy z MSSW na takie świadczenia.


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 Kierownik

 Centrum Diagnostyki  Obrazowej

 dr n. med. Maciej Perek

 Koordynator techników

 Zakładu Radiologii 

 mgr Katarzyna Wlazło

 

LOKALIZACJA
P
racownie USG: budynek D, parter 
Pracownie radiologii (RTG): budynek B, piętro 3
Plan Szpitala

 

REJESTRACJA
Zapisy osobiście lub telefonicznie.

Rejestracja RTG:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00
  • dyżur w godzinach 18.00 - 8.00 oraz od soboty 8.00 do poniedziałku 8.00
  • Telefony: 22 47-35-365 lub 22 37-35-165 

Rejestracja  Pracowni USG:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30
  • Telefon: 22 47-35-343

 

KONTAKT 
SEKRETARIAT: 22 47-35-310