Badanie USG to metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego narządu. Pozwala to na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echostruktury badanych organów można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmian, np. zapalnych, zanikowych, zwyrodnieniowych czy nowotworowych. Ultrasonografia wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy różnych struktur. Jest to badanie całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne.

Pracownia wchodzi w skład zespołu pracowni Zakładu Radiologii.

 

ZAPISY 
Badania wykonywane są dla pacjentów szpitala, skierowanych przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz dla osób nieubezpieczonych, po opłaceniu kosztów badania.

 

LOKALIZACJA
Budynek D, parter
Plan Szpitala

 

KONTAKT 
Telefon do rejestracji: 22 47-35-343