Pracownia Zajmuje się diagnostyką kardiologiczną i wchodzi w skład zespołu pracowni Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.
24. godzinne, lub dłuższe, monitorowanie EKG pozwala różnicować i oceniać zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, chorobę niedokrwienną serca, oceniać prawidłowość funkcjonowania stymulatorów i kardiowerterów serca, a także skuteczność leczenia farmakologicznego nadciśnienia oraz rozpoznawanie nadciśnienia.

ZAPISY 
Badania wykonywane są głównie dla pacjentów hospitalizowanych oraz skierowanych ze Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

 

LOKALIZACJA 
Budynek C, piętro 2
Plan Szpitala 
 

KONTAKT 
Pracownia Holterowska: 22 47-35-398
Pracownia: 22 47-35-315