III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW KLINICZNYCH
 
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY 
ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH


ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY

Oddział I Wewnętrzny zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych z poszerzeniem o przypadki endokrynologiczne.

Oddział ściśle współpracuje z innymi oddziałami Szpitala, w szczególności z Oddziałem Kardiologii i Chorób Wewnętrznych; Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej; II Wewnętrznym i Gastroenterologii.

Nasi lekarze prowadzą Poradnię Endokrynologiczną w ramach Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej.

 

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA 

 Kierownik  dr n. med. Wiesława Duda-Król
 Zastępca kierownika  dr hab. n. med. Marcin Wełnicki
 Pielęgniarka oddziałowa mgr piel. Paulina Słuszniak

 

LOKALIZACJA 
Budynek D, piętro 6
Plan Szpitala                 

 

KONTAKT
SEKRETARIAT: 22 47-35-311;   22 47-35-262


ODDZIAŁ KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

PODODDZIAL_INTENSYWNEJ_OPEKI_KARDIOLOGICZNEJ_I

 

Oddział Kardiologiczny, z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej i zespołem pracowni,zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób serca i naczyń. 
Pełni funkcję specjalistycznego oddziału kardiologii, posiada możliwość pełnej diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej. W ramach działalności Oddziału wykonywane są:

  • testy wysiłkowe ekg,
  • echokardiografia przez klatkę piersiową oraz echokardiografia przezprzełykowa,
  • echokardiograficzne testy obciążeniowe (test dobutaminowy),
  • 24 godzinne ambulatoryjne monitorowanie ekg metodą Holtera,
  • 24 godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera,
  • stymulacja przezprzełykowa,
  • wszczepianie stymulatorów serca,
  • diagnostyka inwazyjna: koronarografia, angiokardiografia,
  • kontrola stymulatorów serca.

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych realizuje pełny zakres diagnostyczny oraz leczniczyprzewidziany dla specjalistycznego oddziału kardiologicznego 2° referencyjności (z wyłączeniem pełnienia 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego).

Do Oddziału kierowani są pacjenci z oddziałów wewnętrznych stopnia podstawowego i oddziałów kardiologicznych w celu uzupełnienia diagnostyki:  koronarografia, badania obciążeniowe: stress-echo, scyntygrafia serca - SPECT oraz dokonania ostatecznej kwalifikacji do zabiegówkardiochirurgicznych: wady serca, CABG - tzw. „by-passy.

Ponadto w Oddziale podejmowane jest leczenie chorych, którzy stanowią szczególnie trudny problem terapeutyczny, tj. zaawansowana choroba wieńcowa, wady serca, niewydolność serca, infekcyjne zapalenie serca. 

W ciągu roku w Oddziale hospitalizowanych jest około 2500 chorych, wykonuje się około 600 koronarografii oraz około 150 zabiegów angioplastyki wieńcowej z wszczepieniem stentu wieńcowego.

Oddział stanowi także ośrodek referencyjny w zakresie diagnostyki echokardiograficznej (badania klasyczne - przez klatkę piersiową, echo przezprzełykowe, echokardiograficzne badania obciążeniowe - tzw. stress-echo).

We współpracy z Zakładem Diagnostyki Obrazowej wykonywana jest diagnostyka izotopowa choroby wieńcowej (scyntygrafia serca metodą SPECT, ocena tzw. żywotności mięśnia serca w obszarze przebytego zawału) oraz diagnostyka obrazowa serca i naczyń z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MRI).

W Oddziale realizowane są badania naukowe (projekty własne) oraz badania lekowe, prowadzone zgodnie ze światowym standardem GCP (dobra praktyka kliniczna). 
W chwili obecnej w Oddziale szkoli się rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych. Wszyscy lekarze są członkami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
Członkowie zespołu prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne w cyklicznych kursach atestacyjnych do specjalizacji w zakresie kardiologii. 

KARDIOLOGIA_SALA

Oddział Kardiologii, w 2006 roku, został przeniesiony do nowych pomieszczeń Szpitala, dzięki czemu oferuje pacjentom wysoki standard świadczeń medycznych oraz warunków pobytu w salach 1 - 2 osobowych z łazienkami.

PRACOWNIE ODDZIAŁU

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 Kierownik dr n. med. Małgorzata Buksińska-Lisik
 Zastępca dr n. med. Przemysław Kwasiborski
 Pielęgniarka oddziałowa mgr Wioletta Słobodzińska

 

LOKALIZACJA 
Budynek D, piętro 2
Plan szpitala 

 

KONTAKT
SEKRETARIAT: 22 47-35-312

 

PRACOWNIA_HEMODYNAMIKI_ZABIEG_1