Badanie metodą USG pozwala na dokładne określenie kształtu, wielkości i położenia nerek, a także służy ocenie prawidłowości układu kielichowo-miedniczkowego.
Badanie jest pomocne w ustaleniu istnienia kamienia, lub kamieni, w układzie kielichowo-miedniczkowym, bądź w drogach wyprowadzających mocz. Za pomocą USG nerek można również stwierdzić istnienie torbieli lub guzów nerek. 
Badanie to może być uzupełnione przez pomiary przepływu krwi metodą Dopplera, co ma szczególnie istotne znaczenie w diagnostyce nadciśnienia tętniczego oraz w ocenie nerki przeszczepionej. Technika dopplerowska oparta jest na rejestracji zmian przepływu krwi. Powstały zapis poddawany jest analizie matematycznej przy pomocy komputera stanowiącego integralną część aparatu. Pozwala to na ocenę np. stopnia zwężenia tętnicy nerkowej lub na istnienie oporów w krążeniu wewnątrznerkowym. W przypadku konieczności szczegółowej oceny zmian w gruczole krokowym istnieje możliwość zastosowania specjalnej sondy odbytniczej. Zwykle w czasie badania USG jamy brzusznej, badane są także inne narządy poza układem moczowym (np. wątroba, śledziona).

Pracownia wchodzi w skład Oddziału Urologicznego

ZAPISY
Badania wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych oraz skierowanych przez specjalistę
ze Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

Pracownia pracuje: poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00

UWAGA! Informacja i rejestracja na badanie w sekretariacie Oddziału pod nr telefonu: 22 815–68-61 

 

LOKALIZACJA
Budynek B, piętro 2
Plan Szpitala

 

KONTAKT
Pracownia: 22 47-35 138