ppp

Pacjenci, którzy stali się ofiarami błędów medycznych, mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Został on utworzony przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czytaj dalej:  

 cukrzyca.png

.