INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSERWACJI POMIESZCZEŃ MIĘDZYLESKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WARSZAWIE (W SKRÓCIE MSSW),
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH REJESTRACJĘ OBRAZU
(MONITORING)

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie prowadzi monitoring wizyjny pomieszczeń Szpitala w celu zapewnienia bezpieczeństwa (pacjentów, pracowników i innych osób przebywających w MSSW) i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

Monitoring obejmuje:

  • pomieszczenia/miejsca ogólnodostępne (w szczególności: wjazdy, garaż podziemny, wejścia, hol na parterze, korytarze, rejestrację Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej);
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W miejscach objętych monitoringiem zamieszczone są klauzule informacyjne o prowadzonym monitoringu.


Informacja - plik w formacie PDF