ppp

Predyspozycje do pracy pielęgniarki ma się od urodzenia, potem już tylko doskonali się swoje umiejętności.
Pogody ducha, cierpliwości, zdrowia, wielu uśmiechniętych pacjentów życzy:

Dyrekcja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Czytaj więcej...

pielegniarki2