ZAPISY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 • na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie,

 • pacjent w chwili rejestracji powinien posiadać skierowanie od lekarza,

 • w przypadku rejestracji telefonicznej pacjent podaje numer PESEL oraz imię i nazwisko  osoby, na 
   którą wystawione jest skierowanie,

 • w dniu wizyty pacjent zgłasza się w rejestracji z:

       1. dowodem osobistym,

       2. skierowaniem. 

 • po dokonaniu rejestracji i założeniu karty, w przypadku pierwszej wizyty, pacjent kierowany jest 
   do odpowiedniego gabinetu lekarskiego. 

 

UWAGA! 

  • Pacjent nie musi mieć skierowania do uzyskania porady następujących lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika, wenerologa, onkologa, psychiatry.
  • Ponadto skierowanie nie jest wymagane od:

- osób chorych na gruźlicę,
- osób zakażonych wirusem HIV,
- inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych i kombatantów,
- cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
- działaczy opozycji antykomunistycznej, 
- osób represjonowanych z powodów politycznych, 
- osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu posiadające zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii 
- osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych -    w zakresie lecznictwa odwykowego, 
- uprawnionych żołnierzy lub pracowników, weteranów  poszkodowanych w zakresie leczenia urazów lub chorób  nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

  • Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Zapisy do lekarzy specjalistów w Rejestracji Głównej Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej:

Poniedziałek, wtorek, czwartek: w godzinach 7.30 – 14.30
Środa, piątek: w godzinach 7.30 – 18.30

Zapisy telefoniczne:

poniedziałek - piątek
w godz. 8.00 - 13.00
TELEFON: 22 47-35-348; 22 47-35-100

UWAGA!

  • Istnieje możliwość pozostawienia skierowania w kancelarii Szpitala - termin wizyty pierwszorazowej zostanie wyznaczony telefonicznie.
  • Prosimy o dopisanie numeru telefonu kontaktowego na skierowaniu - zadzwonimy do Państwa.