Warszawski Uniwersytet Medyczny

logo WUM

 

Od 2017 roku w MSSW funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

1. III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii na bazie Oddziału Kardiologii i Oddziału Chorób Wewnętrznych;

2. Klinika Ortopedii i Rehabilitacji na bazie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego.

 

Obowiązkowe szkolenia w zakresie BHP i RODO dla studentów

Prosimy o zapoznanie się z materiałem szkoleniowym a następnie podpisanie wydrukowanych oświadczeń i dostarczenie ich do oddziału w 1 dniu zajęć.*
*Dotyczy studentów, którzy zgłaszają się do MSSW po raz pierwszy.

SZKOLENIE BHP

Szkolenie wstępne BHP

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego BHP

SZKOLENIE RODO

Szkolenie online z zakresu ochrony danych osobowych: https://chmura.kolmed.pl/index.php/s/XMEkWKAYdbEmjEJ ,

Polityka ochrony danych osobowych w pigułce

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o zachowaniu danych osobowych w poufności)