Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW

Od 2022 roku w MSSW funkcjonują następujące jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

1. Katedra Ginekologii i Położnictwa Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego;

2. Katedra Chirurgii Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej;

3. Katedra Urologii Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej;

4. Zakład Neonatologii Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Neonatologicznego;

5. I zakład Chorób Wewnętrznych Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału II Wewnętrznego i Gastroenterologii oraz Oddziału Nefrologicznego;

6. Zakład Neurologii Wewnętrznych Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Neurologicznego (z Pododdziałem Udarowym);

7. Zakład Dermatologii Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Dermatologii Dorosłych;

8. Zakład Okulistyki Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Okulistycznego;

9. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

10. Zakład Medycyny Ratunkowej Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

11. Zakład Otolaryngologii Instytutu Nauka Medycznych Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na bazie Oddziału Otolaryngologii.

 

Obowiązkowe szkolenia w zakresie BHP i RODO dla studentów

Prosimy o zapoznanie się z materiałem szkoleniowym a następnie podpisanie wydrukowanych oświadczeń i dostarczenie ich do oddziału w 1 dniu zajęć.*
* Dotyczy studentów, którzy zgłaszają się do MSSW po raz pierwszy.

SZKOLENIE BHP

Szkolenie wstępne BHP

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wstępnego BHP

SZKOLENIE RODO

Szkolenie online z zakresu ochrony danych osobowych: https://chmura.kolmed.pl/index.php/s/XMEkWKAYdbEmjEJ ,

Polityka ochrony danych osobowych w pigułce

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o zachowaniu danych osobowych w poufności)