Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

Wartość wsparcia jakie otrzymał Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie:

1. Inwestycje: 2 118 504,13 zł brutto

Rozbudowa budynku SOR na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie I etap dokumentacja projektowa - 492 000,00 z brutto

2. Zakup sprzętu i wyposażenia: 9 270 374,02 zł brutto

 

Informujemy, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzymał wsparcie od Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w następującej formie:

wykaz inwestycji: odnośnik do informacji (format PDF)
wykaz sprzętu: odnośnik do informacji (format PDF)
 

Unia Europejska pomaga - filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=QfRc2400e5c

https://youtu.be/uXLNck5M4M0

https://www.youtube.com/watch?v=9PdeFJ0UWhI

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga Komisja Europejska w Polsce EU REGIO Poland