ppp

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 101/23 z dnia 23 maja 2023 r. zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie. W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w istotny sposób przyczynił się do rozwoju ochrony zdrowia w województwie mazowieckim, a także buduje pozytywny wizerunek mazowieckiej ochrony zdrowia oraz odnosi sukcesy w podnoszeniu jakości usług medycznych.

Czytaj więcej...

1a