Nr umowy: 5/10/27/2021/117/586 z dn. 09.07.2021r.z późn. zm.

Program polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Nazwa zadania:

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021

Wysokość dotacji Ministra Zdrowia: 139 594,00 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią. Urządzenie po zakupie pracuje w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej.

 

rehabilitacja z elektromiografią