Z satysfakcją informujemy, że w 2018 r. został zmodernizowany Oddział Okulistyczny. Oddział jest nowoczesny, pełnoprofilowy. Oddział zapewnia wysoki standard opieki dla pacjentów, jest kompleksowo wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę specjalistyczną, stwarzając warunki do realizacji świadczeń na najwyższym poziomie.

Pacjenci mają zapewnione komfortowe warunki pobytu i leczenia oraz opiekę profesjonalnego, otwartego na pacjenta personelu medycznego. Szeroki zakres konsultacji, zabiegów i operacji realizowany jest przez zespół doświadczonych specjalistów pod nadzorem nowego Kierownika Oddziału - wybitnej specjalistki z zakresu mikrochirurgii oka oraz w dziedzinie schorzeń tylnego odcinka oka.

Oferujemy szeroki i kompletny zakres świadczeń w dziedzinie okulistyki, zarówno diagnostycznych jak i zabiegowych w ramach refundacji NFZ, w tym:

 1. Operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wykorzystaniem najnowocześniejszego, innowacyjnego sprzętu
  Wybór soczewki wewnątrzgałkowej jest dostosowany do indywidualnych oczekiwań i potrzeb pacjenta. Istnieje możliwość wszczepienia soczewki jednoogniskowej, która pozwala dobrze widzieć z daleka lub bliska, wieloogniskowej, dzięki której pacjent może funkcjonować bez okularów w każdej sytuacji. Możliwe jest również wyrównanie astygmatyzmu soczewkami torycznymi. Wszczepiamy najwyższej jakości soczewki wewnatrzgałkowe (preloadowane, asferyczne, z filterm UV) pozbawione ryzyka odległych powikłań (zaćma wtórna, przymglenia implantu, itd).
 2. Operacje skomplikowanych przypadków zaćmy techniką fiksacji śródskleralnej lub dotęczówkowej
 3. Operacje jaskry
 4. Operacje łączone zaćmy i jaskry (z trabekulektomią, wszczepieniem zastawki typu ex-press, ECP)
 5. Zabiegi przeciwjaskrowe laserowe: SLT, MLT, laser diodowy mikropulsowy ciała rzęskowego - pozwala na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego bez konieczności podawania leków oraz bez konieczności chirurgicznej ingerencji w obrębie gałki ocznej i związanego z tym ryzyka wystąpienia powikłań
 6. Operacje odwarstwienia siatkówki (witrektomia, operacje wgłabiające)
 7. Operacyjne leczenie błon nasiatkówkowych i otworów plamki
 8. Operacyjne leczenie powikłań retinopatii cukrzycowej i zakrzepów żylnych naczyń siatkówki (wylewy krwi, obrzęk cukrzycowy plamki)
 9. Iniekcje do wnętrza gałki ocznej (Lucentis, Eylea) – zabiegi minimalnie inwazyjne w leczeniu wysiękowej postaci AMD, cukrzycowego obrzęku plamki, zakrzepów naczyń żylnych
 10. Operacyjne leczenie zapaleń wnętrza gałki ocznej
 11. Operacyjne leczenie AMD
 12. Wszelkie zabiegi w obrębie gałki ocznej i aparatu ochronnego oka: operacje gradówki, kępek żółtych, odwinięcia i podwinięcia powieki, skrzydlika, itp.

Oferujemy kompleksową, specjalistyczną diagnostykę oraz leczenie zachowawcze chorób oczu w poradni okulistycznej w ramach Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej MSSW w zakresach: poradnia ogólna, jaskrowa, siatkówkowa, cukrzycowa, laserowa i chorób plamki. Prowadzimy program lekowy NFZ w leczeniu wysiękowej postaci AMD.

Wykonujemy najnowocześniejsze badania diagnostyczne: OCT tarczy nerwu wzrokowego, ocenę komórek zwojowych siatkówki, grubości włókien nerwu wzrokowego, angio - OCT, ocenę przepływów naczyniowych w tylnym odcinku oka, tomografię przedniego odcinka oka, USG, UBM, pachymetrię i inne.

Zapisy

Zapisy na operację zaćmy:

- odbywają się w Planowej Izbie Przyjęć szpitala (konieczne jest skierowanie do szpitala na operację zaćmy) osobiście lub telefonicznie: (22) 47-35-111 gdzie wyznaczana jest wizyta kwalifikacyjna do zabiegu w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej (gab. 102) w ciągu max. 30 dni od daty zgłoszenia.

Zapisy do operacji witrektomii, jaskry i innych:

- na podstawie skierowania do przychodni – zapisy w rejestracji przychodni na wizytę kwalifikującą.
  Uwaga: w przypadku stanów nagłych – należy zgłosić się do Izby Przyjęć tzw. ostrej
- na podstawie skierowania do szpitala – zapisy w Planowej Izbie Przyjęć wraz z wyznaczeniem terminu wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej (gab. 101 i 102).

Zapisy do Poradni Specjalistycznych Okulistycznych:

- odbywają się w rejestracji przychodni (ze skierowaniem do Poradni okulistycznej).

 

Rejestracja czynna: 

• poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 14.30 
• środa, piątek 7.30 - 18.30 
pod numerem tel.: 22 47 35 348

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 Kierownik  dr n. med. Agnieszka Kamińska
 Zastępca kierownika  lek. Grzegorz Sosnowski
 Pielęgniarka oddziałowa

 mgr Ewa Kieliszczyk

 

LOKALIZACJA 
Budynek D, piętro 5
Plan Szpitala

 

KONTAKT
SEKRETARIAT: 22 47-35-389


 

kier okulistyka       pielegniarka1

Kierownik Oddziału
dr n. med. Agnieszka Kamińska

 

 

 

Pielęgniarka oddziałowa
mgr Ewa Kieliszczyk

 


IMG 3356       IMG 3357       IMG 3358

IMG 3360       IMG 3371       IMG 3372

O Okulistyczny