Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, ukierunkowany jest na diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem udarów mózgu. Oddział pracuje w trybie ostrym tzn. przyjmuje chorych neurologicznych wymagających hospitalizacji całą dobę.

 

W skład oddziału wchodzi ponadto Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej, w którym prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna mająca na celu poprawę sprawności ruchowej oraz mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Oddział dysponuje pełną diagnostyką w zakresie chorób neurologicznych: EEG, EEG 24 godziny, EMG, TK i NMR- pełny zakres badań naczyniowych, USG naczyń, angiografie.

 
PRACOWNIE ODDZIAŁU

 • Pracownia elektrofizjologii (EMG) - wykonuje badania przewodnictwa nerwowego oraz  potencjałów 
   wywołanych wzrokowych (VEP), pnia mózgu (BAEP), somatosensorycznych (SSEP);
 • Pracownia EEG - wykonywane są badania elektroencefalograficzne mózgu, w tym również badania 24 
   godzinne.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 

 Kierownik  dr n. med. Jacek Zaborski
 Zastępca kierownika  dr n. med. Ewa Stróżyńska
 Pielęgniarka oddziałowa mgr Edyta Zalech lic. piel.
 Pielęgniarka koordynująca mgr piel. Kamila Walędziak

 

LOKALIZACJA 
Budynek C, piętro 1
Plan szpitala

 

KONTAKT 
SEKRETARIAT: 22 47-35-150