Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, ukierunkowany jest na diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem udarów mózgu. Oddział pracuje w trybie ostrym tzn. przyjmuje chorych neurologicznych wymagających hospitalizacji całą dobę.

 

W skład oddziału wchodzi ponadto Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej, w którym prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna mająca na celu poprawę sprawności ruchowej oraz mowy u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Oddział dysponuje pełną diagnostyką w zakresie chorób neurologicznych: EEG, EEG 24 godziny, EMG, TK i NMR- pełny zakres badań naczyniowych, USG naczyń, angiografie.

 
PRACOWNIE ODDZIAŁU

 • Pracownia elektrofizjologii (EMG) - wykonuje badania przewodnictwa nerwowego oraz  potencjałów 
   wywołanych wzrokowych (VEP), pnia mózgu (BAEP), somatosensorycznych (SSEP);
 • Pracownia EEG - wykonywane są badania elektroencefalograficzne mózgu, w tym również badania 24 
   godzinne.

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 

 Kierownik  dr n. med. Jacek Zaborski
 Zastępca kierownika  dr n. med. Ewa Stróżyńska
 Pielęgniarka oddziałowa  mgr Barbara Bednarska

 

LOKALIZACJA 
Budynek C, piętro 1
Plan szpitala

 

KONTAKT 
SEKRETARIAT: 22 47-35-150