Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia, leczy ciężkie zatrucia i urazy wymagające respiratoterapii oraz natychmiastowej wysokospecjalistycznej pomocy lekarskiej.

Do zadań lekarzy Oddziału należą w szczególności:

 • konsultacje i kwalifikacje chorych do zabiegów operacyjnych,

 • konsultacje i podejmowanie leczenia chorych w stanach zagrożenia życia w IzbiePrzyjęć i innych oddziałach  Szpitala,

 • wykonywanie wszystkich rodzajów znieczuleń, dostępnymi obecnie technikami.

OIOM_KOLEJNE

Oddział wyposażony jest w nowej generacji sprzęt monitorujący funkcje życiowe chorych, spełniający najwyższe wymagania w tym zakresie. Aparatura i nowoczesne respiratory umieszczone są na podwieszanych kolumnach zasilających, co zapewnia funkcjonalność oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie łóżka, wyposażone w materace przeciwodleżynowe, umożliwiają częstą zmianę ułożenia pacjenta. Natomiast przestronne, estetyczne i klimatyzowane pomieszczenia zapewniają wysoki komfort.

Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą do hemofiltracji, umożliwiającą przeprowadzenie u krytycznie chorych z niewydolnością nerek, różnorodnych technik nerkozastępczych, takich jak: hemofiltracja, hemodiafiltracja, ultrafiltracja. Oddział wykonuje zabiegi plazmaferezy leczniczej (oczyszczania osocza krwi z dużych cząstek), u pacjentów neurologicznych i internistycznych.

Wprowadzone są małoinwazyjne procedury takie jak tracheotomie przezskórne czy gastrostomie odżywcze przezskórne (PEG), w miejsce dotychczas wykonywanych w sposób inwazyjny.

Fachowa opieka wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek w oparciu o dostęp do nowoczesnej bazy diagnostycznej Szpitala zapewniają szybką, precyzyjną diagnostykę i natychmiastowe wdrożenie ukierunkowanego leczenia.

W oddziale wykonuje się też bronchoskopie i badania USG, oddział prowadzi regularną kontrolę mikrobiologiczną flory bakteryjnej u chorych leżących na Oddziale.

Dzięki zmianom organizacyjnym wdrożono działania zmniejszające ilość odrespiratorowych zapaleń płuc (VAP), wprowadzając zestawy do drenażu wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz cewniki do odsysania w układzie zamkniętym.

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kierownik   dr n. med. Jolanta Osadzińska
Zastępca kierownika  dr Monika Trujnara
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Jolanta Mentlak
Pielęgniarka Koordynująca Zespołu     Anestezjologicznego  piel. Jolanta Czech           

 

LOKALIZACJA 
Budynek D, 1 piętro
Plan szpitala


KONTAKT 
SEKRETARIAT:  22 47-35-283