Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia, leczy ciężkie zatrucia i urazy wymagające respiratoterapii oraz natychmiastowej wysokospecjalistycznej pomocy lekarskiej.

Do zadań lekarzy Oddziału należą w szczególności:

 • konsultacje i kwalifikacje chorych do zabiegów operacyjnych,

 • konsultacje i podejmowanie leczenia chorych w stanach zagrożenia życia w IzbiePrzyjęć i innych oddziałach  Szpitala,

 • wykonywanie wszystkich rodzajów znieczuleń, dostępnymi obecnie technikami.

OIOM_KOLEJNE

Oddział wyposażony jest w nowej generacji sprzęt monitorujący funkcje życiowe chorych, spełniający najwyższe wymagania w tym zakresie. Aparatura i nowoczesne respiratory umieszczone są na podwieszanych kolumnach zasilających, co zapewnia funkcjonalność oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Wielofunkcyjne, sterowane elektrycznie łóżka, wyposażone w materace przeciwodleżynowe, umożliwiają częstą zmianę ułożenia pacjenta. Natomiast przestronne, estetyczne i klimatyzowane pomieszczenia zapewniają wysoki komfort.

Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą do hemofiltracji, umożliwiającą przeprowadzenie u krytycznie chorych z niewydolnością nerek, różnorodnych technik nerkozastępczych, takich jak: hemofiltracja, hemodiafiltracja, ultrafiltracja. Oddział wykonuje zabiegi plazmaferezy leczniczej (oczyszczania osocza krwi z dużych cząstek), u pacjentów neurologicznych i internistycznych.

Wprowadzone są małoinwazyjne procedury takie jak tracheotomie przezskórne czy gastrostomie odżywcze przezskórne (PEG), w miejsce dotychczas wykonywanych w sposób inwazyjny.

Fachowa opieka wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek w oparciu o dostęp do nowoczesnej bazy diagnostycznej Szpitala zapewniają szybką, precyzyjną diagnostykę i natychmiastowe wdrożenie ukierunkowanego leczenia.

W oddziale wykonuje się też bronchoskopie i badania USG, oddział prowadzi regularną kontrolę mikrobiologiczną flory bakteryjnej u chorych leżących na Oddziale.

Dzięki zmianom organizacyjnym wdrożono działania zmniejszające ilość odrespiratorowych zapaleń płuc (VAP), wprowadzając zestawy do drenażu wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz cewniki do odsysania w układzie zamkniętym.

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Kierownik   dr n. med. Jolanta Osadzińska
Zastępca kierownika  dr Monika Trujnara
Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Jolanta Mentlak

 

LOKALIZACJA 
Budynek D, 1 piętro
Plan szpitala


KONTAKT 
SEKRETARIAT:  22 47-35-283