Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie kontynuuje tradycje chirurgiczne Centralnego Szpitala Kolejowego.

W Oddziale leczymy chorych i wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu:

CHIRURGII OGÓLNEJ

-- chirurgia endokrynologiczna - operacje trzustki, tarczycy, nadnerczy
-- chirurgia gastroenterologiczna - operacje żołądka, jelit, dróg żółciowych
-- chirurgia laparoskopowa - pęcherzyka żółciowego, przepuklin brzusznych, nadnerczy
-- operacje naprawcze przepuklin brzusznych technikami klasycznymi i laparoskopowymi
-- leczenie nienowotworowych chorób odbytu
-- prowadzenie leczenia żywieniowego (pozajelitowego i dojelitowego) 
-- diagnostyka i leczenie stanów nagłych 

CHIRURGII NACZYNIOWEJ

-- operacje tętniaków aorty brzusznej - technikami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi za pomocą stentgraftów (EVAR, EVAS, cEVAS)
-- operacje tętniaków aorty piersiowej zstępującej i rozwarstwień aorty typu B techniką wewnątrznaczyniową za pomocą stentgraftów (TEVAR)
-- operacje tętniaków tętnic obwodowych technikami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi
-- operacyjne leczenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych technikami: klasycznymi (pomostowanie tętnic, udrożnienie tętnic - TEA), wewnątrznaczyniowymi (przezskórna angioplastyka - PTA) i hybrydowymi (jednoczasowe połączenie dwóch ww. technik)
-- operacje tętnic łuku aorty: zwężeń tętnic szyjnych oraz zwężeń / niedrożności tętnic podobojczykowych technikami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi 
-- operacje klasyczne i wewnątrznaczyniowe tętnic trzewnych - pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i tętnic nerkowych (tętniaki tętnic trzewnych, angina brzuszna, nadciśnienie naczyniowo - nerkowe)
-- dostęp do leczenia nerkozastępczego - operacje przetok tętniczo-żylnych, wszczepianie cewników do hemodializy i dializy otrzewnowej 
-- operacje żylaków kończyn

CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

-- kompleksowa diagnostyka pacjentów z podejrzeniem lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową
-- biopsje cienko - i gruboigłowe piersi pod kontrolą USG
-- w zależności od zaawansowania raka piersi przeprowadzamy operacje oszczędzające piersi, jak też radykalne z jednoczasową ich rekonstrukcją
-- operacje rekonstrukcyjne piersi u chorych po przebytych wcześniej amputacjach z wykorzystaniem ekspanderów, protez silikonowych lub tkanek własnych
-- operacje nowotworów twarzy i szyi z jednoczasową rekonstrukcją ubytków tkankowych
-- operacje nowotworów tarczycy, także z usunięciem węzłów chłonnych szyi 
-- operacje nowotworów przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, trzustki, wątroby, okrężnicy i odbytnicy)
-- dysponujemy wykwalifikowaną kadrą lekarską wykonującą operacje jelita grubego techniką laparoskopową, zaś zespolenia jelitowe techniką staplerową
-- operacje całkowitego wycięcia jelita grubego techniką laparoskopową u chorych z polipowatością rodzinną (z potwierdzonymi mutacjami genetycznymi) z wytworzeniem zbiorników jelitowych (pouch)

Oddział posiada w swoich strukturach Pracownię USG - przepływy naczyniowe.


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
 i Onkologicznej
 dr hab. n. med. Radosław Andrzej Kowalewski
 Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej,
 Naczyniowej i Onkologicznej d/s chirurgii onkologicznej
 dr hab. n. med. Jakub Radziszewski
 Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej,
 Naczyniowej i Onkologicznej d/s chirurgii naczyniowej
 dr n. med. Tadeusz Mularczyk
 Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej,
 Naczyniowej i Onkologicznej d/s chirurgii ogólnej
 dr Arkadiusz Janion
Pielęgniarka oddziałowa  mgr Iwona Zalewska


LOKALIZACJA
Budynek D, piętro 4
Plan szpitala

 

KONTAKT
SEKRETARIAT: 22 47-35-321