Oddział funkcjonuje od stycznia 1961 roku. Obecnie liczy 15 łóżek. Posiada trzy w pełni wyposażone stanowiska do Intensywnej Terapii Noworodka. Rodzi się tutaj około 1000 noworodków rocznie. W przeważającej większości są to dzieci zdrowe.     

 

Mama wybierająca nasz szpital do porodu ma zapewnioną profesjonalną opiekę w Oddziale Położnictwa, z którym zgodnie współpracujemy. Może liczyć na miłą obsługę już od momentu wejścia na trakt porodowy, gdzie stosowane są najnowsze techniki prowadzenia porodu i łagodzenia bólu, w tym znieczulenie zewnątrzoponowe.

 
Noworodki urodzone w tutejszym Oddziale Położnictwa, nie wymagające intensywnej terapii i nadzoru, pozostają pod stałą opieką swoich mam w systemie roomin-in. Propagujemy karmienie naturalne, prowadzimy poradnictwo w zakresie opieki nad noworodkiem. Służymy radą i pomocą rodzinom nowonarodzonych dzieci. Prowadzimy edukację rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem.

Zespół Oddziału Neonatologicznego zapewnia: 

- opiekę lekarzy, pielęgniarek/położnych nad noworodkami przez cały pobyt w naszym 
   szpitalu (od momentu urodzenia noworodka, aż po jego wypis),
- edukację matek noworodków w zakresie naturalnego karmienia piersią,
- bezpośredni kontakt (skóra do skóry) noworodka z matką na sali porodowej oraz sali  dalszego pobytu,
- szczepienia profilaktyczne (BCG i WZW typu B) oraz badania analityczne i  bakteriologiczne,
- testy przesiewowe  w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy,
- badania przesiewowe słuchu.

W 2010 roku Oddział Neonatologii podniósł stopień referencji w neonatologii z I na II, co znacząco poprawiło jakość świadczonych usług medycznych, w szczególności w stanach zagrożenia zdrowia i życia noworodków.

Oznacza to, że możemy opiekować się:

 - wcześniakami powyżej 32. tygodnia ciąży, 
- noworodkami z wadami rozwojowymi, konfliktami serologicznymi, infekcjami wewnątrzmacicznymi.

Podniesienie stopnia referencyjności wymagało doposażenia jednostki w nowoczesny sprzęt medyczny w szczególności ten używany w Intensywnej Terapii Noworodka.
 
 w_male
 
 
 
 
 
Część wyposażenia pochodzi ze środków szpitalnych. Znaczącą ilość sprzętu pozyskaliśmy dzięki wsparciu WOŚP, między innymi INFANT FLOW SIPAP, dzięki któremu możemy uczestniczyć w Programie Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków, unikatowym nie tylko w skali kraju, ale i świata. Występowaliśmy i nadal występujemy o wsparcie do licznych instytucji publicznych.
 
   
tvn2
 
 
 
 
W wyniku naszych starań dzięki Fundacji TVN "Nie jesteś sam" w 2013 roku oddział wzbogacił się w pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, drobny sprzęt medyczny do sali zabiegowej.
 
W chwili obecnej mamy do dyspozycji:
 
- trzy respiratory,
- aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania Infant Flow SIPAP,
- nowoczesny inkubator zamknięty do opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym (wcześniakiem),
- cztery inkubatory otwarte,
- dwa kardiomonitory,
- pulsoksymetr transportowy,
- sześć pomp infuzyjnych,
- sześć nowoczesnych diodowych lamp do fototerapii.
 
 
  
Personel medyczny oddziału posiada doświadczenie potrzebne przy opiece nad noworodkami wymagającymi intensywnej opieki oraz nadzoru. Stale podnosi swoje kwalifikacje w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Prowadzi szkolenia dla lekarzy i personelu pielęgniarsko-położniczego.

Staramy się także o tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku.

W najbliższej przyszłości czeka nas gruntowny remont i modernizacja.

Oddział ma bardzo dobrą opinię, na którą stale pracuje cały jego personel.
Chcemy się nadal rozwijać, tak by rodziło się tu coraz więcej dzieci, a ich rodzice wybierali nasz szpital ze wzgledu na profesjonalną i miłą opiekę, by poród i pobyt w tutejszej placówce kojarzył się rodzinom nowonarodzonych dzieci z bezpieczeństwem i wyjątkowym przeżyciem.       
 
Dodatkowym atutem naszego oddziału, jest jego lokalizacja, która zapewnia możliwość szybkiej konsultacji, między innymi, z wysoko specjalistyczną placówką Instytut "Pomnik" Centrum Zdrowia Dziecka oraz, w razie potrzeby i możliwości, odesłania tam dziecka w krótkim czasie, w celu udzielenia kompleksowej opieki medycznej ośrodka o wyższym, III stopniu referencyjności.
 
 
 
IMG_0892
     
 
KADRA ZARZĄDZAJĄCA
 
 Kierownik  dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
Pielęgniarka oddziałowa  mgr poł. Agnieszka Pietrzyk

 

LOKALIZACJA 
Budynek C, piętro 4
Plan Szpitala

 
KONTAKT 
SEKRETARIAT: 22 47-35-418

 

    IMG_0868

Mama wybierająca nasz szpital do porodu ma zapewnioną profesjonalną opiekę w Oddziale Położnictwa, z którym zgodnie współpracujemy. Może liczyć na miłą obsługę już od momentu wejścia na trakt porodowy, gdzie stosowane są najnowsze techniki prowadzenia porodu i łagodzenia bólu, w tym znieczulenie zewnątrzoponowe.     

Noworodki urodzone w tutejszym Oddziale Położnictwa, nie wymagające intensywnej terapii i nadzoru, pozostają pod stałą opieką swoich mam w systemie roomin-in. Propagujemy karmienie naturalne, prowadzimy poradnictwo w zakresie opieki nad noworodkiem. Służymy radą i pomocą rodzinom nowonarodzonych dzieci. Prowadzimy edukację rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem.