W dniu 4 kwietnia 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie Katedry Ginekologii i Położnictwa UKSW w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor Szpitala dr Jarosław Rosłon, kierownik Katedry prof. dr hab. Ewa Barcz oraz dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum prof. ucz. dr hab. Filip M. Szymański.

 

– W MSSW od 25 lat myślano o wejściu na drogę dydaktyki. Dzięki współpracy z UKSW jest to możliwe. Wspólnie będziemy brać udział w kształceniu kadry, dla dobra nas wszystkich, dla dobra Pacjenta – zwracał się do zebranych gości Jarosław Rosłon dyrektor szpitala.

 

– Niespełna trzy lata temu powołano na UKSW Wydział Medyczny. Przez pierwsze dwa lata odbywały się zajęcia podstawowe, na trzecim roku zaczęliśmy szukać partnerów w postaci warszawskich szpitali, które otworzą drzwi przed naszym Uniwersytetem i pomogą kształcić przyszłych lekarzy. Jako pierwszy te drzwi otworzył dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Jarosław Rosłon – podziękowania składał rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

 

Katedra Ginekologii i Położnictwa WMCM UKSW, w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie będzie stanowić bazę dla studentów kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego. W roku 2021 zakończyła się generalna modernizacja i remont zarówno oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego. Modernizacja została przeprowadzona ze środków Urzędu Marszałkowskiego, który przeznaczył na ten cel 27 milionów złotych.
Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wręczył prof. dr hab. Ewie Barcz nominację na funkcję kierownika Katedry.

 

- Kibicujemy całemu zespołowi. Mury łatwo zbudować, trudniej zebrać dobrą kadrę. MSSW jest szansą dla UKSW, nadzieją na wykształcenie lekarzy, którzy są nam wszystkim tak bardzo potrzebni– mówiła w imieniu władz województwa Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Katedra Ginekologii i Położnictwa WMCM UKSW jest nowoczesną placówką obejmującą opieką perinatologiczną pacjentki zarówno w przypadkach ciąż i porodów fizjologicznych jak również w przypadku patologii ciąży. Jest ośrodkiem ginekologicznym, oferującym pełen zakres zabiegów diagnostycznych i operacyjnych dla pacjentek z chorobami ginekologicznymi. Szczególne miejsce w portfolio działań pracowników Katedry zajmuje diagnostyka i leczenie problemów z zakresu uroginekologii.