W pracowni wykonywane są badania stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka. Są to małoinwazyjne badania oceniające zaburzenia rytmu serca. Badanie to również kwalifikuje do leczenia farmakologicznego, implantacji stymulatora serca oraz ocenia skuteczność leczenia farmakologicznego zaburzeń rytmu serca. Istniejący w ramach pracowni Punkt Kontroli Stymulatorów monitoruje wszystkich pacjentów, u których wszczepiono stymulator serca. W Pracowni wykonywane jest programowanie stymulatora (zmiana jego parametrów) w celu maksymalnej indywidualizacji. 

Pracownia wchodzi w skład zespołu pracowni Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

ZAPISY
Badania wykonywane są głównie dla pacjentów hospitalizowanych oraz skierowanych
ze Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

LOKALIZACJA
Budynek C, piętro 2
Plan Szpitala

KONTAKT
Rejestracja Poradni Kardiologicznych: 22 47-35-398
Pracownia: 22 47-35-406