Badanie EMG ocenia i rejestruje czynność elektryczną mięśni. Jest to podstawowe badanie służące rozpoznaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych, pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego. W Pracowni oceniane są również potencjały z pnia mózgu, potencjały nerwu wzrokowego, potencjały samosensoryczne kończyn górnych i dolnych. Ponadto w Pracowni wykonywane są: próba tężyczkowa oraz próba miasteniczna. Próba tężyczkowa pozwala rozpoznać utajoną tężyczkę, natomiast próba miasteniczna pozwala na rozpoznanie chorób charakteryzujących się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych (miastenii). 
Pracownia wchodzi w skład zespołu pracowni Oddziału Neurologicznego

ZAPISY
Pracownia przyjmuje pacjentów z oddziałów szpitalnych oraz skierowanych
ze Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej

 

LOKALIZACJA
Budynek C, piętro 1
Plan Szpitala

KONTAKT
Pracownia: 22 47-35-393
Sekretariat Oddziału : 22 47-35-150