Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 101/23 z dnia 23 maja 2023 r. zdecydował o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie. W uzasadnieniu do uchwały wskazano, iż Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie w istotny sposób przyczynił się do rozwoju ochrony zdrowia w województwie mazowieckim, a także buduje pozytywny wizerunek mazowieckiej ochrony zdrowia oraz odnosi sukcesy w podnoszeniu jakości usług medycznych.

Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się w dniu 5 czerwca 2023 r. podczas jubileuszowej gali z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, która odbyła się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.

Odznaka „Zasłużony dla Mazowsza” jest honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla województwa mazowieckiego. Otrzymanie tego odznaczenia to wielki zaszczyt a jednocześnie docenienie pracy wszystkich pracowników MSSW i sukces całego Szpitala.