NR. 1
Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie wraz z projektem

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 27 077 308,31 zł – łączna kwota na lata 2018-2020. Dotacja w roku 2019: 2 678 831,00 zł

Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Modernizacja oddziału poprawi komfort pobytu pacjentek w naszym Szpitalu. Oddział zostanie wyposażony w nowy sprzęt medyczny, nowoczesne sale chorych, nowe węzły sanitarne. Realizowana inwestycja ma na celu podniesienie standardów świadczenia usług medycznych w MSSW.

 

"Międzylesie przyjazne dla kobiet i dzieci"  -  link do artykułu na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego

W programie „Mazowsze. Wiadomości z regionu” ukazał się materiał filmowy dotyczący modernizacji oddziałów naszego Szpitala:

- link do Facebook.

- link do filmu na Youtube


NR. 2
Nazwa zadania:

Wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 163 350,00 zł

Dokumentacja w postaci koncepcji programowo-przestrzennej jest niezbędna do przygotowania pełnego projektu inwestycji, oszacowania możliwości i kosztów realizacji inwestycji, uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie jej realizacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W dniu 05.07.2019r. podpisano umowę z ,wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, firmą Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp.zo.o na wykonanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją.


NR. 3
Nazwa zadania:

Remont Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 61 000,00 zł

Remont Oddziału urologicznego i onkologii urologicznej usytuowanego na II piętrze w budynku A obejmował:
- wydzielenie pomieszczenia na łazienkę dla niepełnosprawnych,
- zamontowanie wentylacji mechanicznej w brudowniku,
- zapewnienie kaloryferów nadających się do mycia i dezynfekcji,
- doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego drzwi i framug drzwi w pokoju badań,
- zapewnienie brodzików nadających się do mycia i dezynfekcji
- wykonanie drobnych napraw w pomieszczeniach Oddziału.
Cel remontu: poprawa warunków sanitarnych oraz ułatwienie utrzymania Oddziału w czystości.


NR. 4
Nazwa zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 1 584 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje zakup i uruchomienie dwóch agregatów prądotwórczych, systemu synchronizacji z automatyką i samoczynnym załącznikiem rezerw (SZR) oraz transformatora. Ponadto wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z rozbudową infrastruktury zasilającej i adaptacją pomieszczeń, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski i inwestorski.


NR. 5
Nazwa zadania:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 1 688 840,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt dla potrzeb Szpitala: zatapiarka parafinowa 1szt. dla Zakładu patomorfologii, maceratory 5szt. oraz cyfrowy aparat RTG z przystawką ortopedyczną dla Pracowni radiologii.


NR. 6
Nazwa zadania:

Zakup tomografu komputerowego 64-rzędowego wraz z montażem

Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 3 600 000,00 zł

Zakup nowoczesnego aparatu o wyższych parametrach technicznych pozwoli skrócić czas badania, uzyskując lepszą jakość badania i zwiększy liczbę wykonywanych badań. Przełoży się to na większe wpływy za wykonane badania.