Szpitalny Oddział Ratunkowy czynny codziennie 24 godziny na dobę.

Pacjenci kierowani do Szpitala w trybie pilnym, w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i/lub życia przyjmowani są całodobowo w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (w skrócie SOR) .

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (§2 ust. 1) Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zostaje podjęta decyzja co do dalszej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych MSSW.

Przyjęcie pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odbywa się zgodnie z obowiązującą w MSSW procedurą ISO pn. „Przyjęcie pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

Procedura ISO „Przyjęcie pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 Kierownik:

    lek. specjalista med. rat. Dymitr Książek 

 Pielęgniarz oddziałowy:

    mgr piel. Marcin Janiszek

 

LOKALIZACJA
Budynek C, parter

Plan Szpitala

 

KONTAKT:

REJESTRACJA: tel. 22 47 35 333; 22 47 35 332, fax: 22 812 02 17
SEKRETARIAT SOR: tel. 22 47 35 474       
Kierownik SOR: tel. 22 47 35 471
Pielęgniarz oddziałowy: tel. 22 47 35 470