Oddział Ginekologiczno Położniczy MSSW jest nowoczesną placówką obejmującą opieką medyczną pacjentki ciężarne, rodzące oraz pacjentki z chorobami ginekologicznymi.
Oddział po gruntownej modernizacji dysponuje 35 łóżkami pobytowymi, 8 miejscami nadzoru poznieczuleniowego, nowoczesną salą zabiegową oraz 3 salami porodowymi.

Pobyt w Oddziale Ginekologiczno Położniczym

Sale pobytowe są 1, 2 i 3 osobowe. Wyposażone są w wygodne, elektrycznie regulowane łóżka, szafki na rzeczy osobiste, stoliki do spożywania posiłków, a na salach położniczych  w fotele do karmienia, przewijak, wanienkę dla noworodka. W każdej sali znajduje się oddzielny węzeł sanitarny. Wszystkie sale pobytowe wyposażone są w dostęp do tlenu, powietrza i próżni i przygotowane do monitorowania chorych w każdej sytuacji klinicznej.

 

Poród

Sale porodowe wyposażone są w prywatne węzły sanitarne, oraz wannę do imersji wodnej. Monitorowanie KTG odbywa się z użyciem telemetrii (pacjentka ma możliwość swobodnego poruszania się w czasie porodu), a zapisy kardiotokograficzne mogą być obserwowane z punktów pielęgniarskich oraz gabinetów lekarskich.

Specjalnie przygotowana sala przedporodowa, służy objęciu szczególnym nadzorem pacjentki z ciężkimi patologiami ciąży, wymagającą monitorowania parametrów życiowych oraz pacjentkom w I fazie porodu.

Sala cięć cesarskich posiada wyposażenie, które pozwala bezpiecznie przejść przez zabieg operacyjny, łącznie ze 2 stanowiskami do resuscytacji noworodków (w przypadku ciąż wielopłodowych).

Sale nadzoru poznieczuleniowego wyposażone są dodatkowo w nowoczesne kardiomonitory, zapewniające bezpieczeństwo chorym.

W zakresie perinatologii obejmujemy opieką panie:

  1. w ciąży fizjologicznej jak również pacjentki z patologiami ciąży takimi jak:
  2. cukrzyca ciążowa,
  3. nadciśnienie przedciążowe oraz pojawiające się w ciąży,
  4. zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego płodu
  5. ciąże mnogie,
  6. patologie łożyska
  7. pacjentki z chorobami układu sercowo naczyniowego,
  8. pacjentki ze schorzeniami neurologicznymi,
  9. pacjentki w ciążach obarczonych wadami wrodzonymi płodu (wady serca, układu moczowego, wady ośrodkowego układu nerwowego) i inne.

Do porodu przyjmujemy pacjentki od 31-32 tygodnia ciąży. W przypadku porodu przed ukończeniem 31 tygodnia ciąży rodzące przekazujemy do ośrodków o III stopniu referencyjności.

Rodzące mają do dyspozycji pojedyncze sale porodowe z prywatna łazienką z prysznicem, wygodne łózka porodowe pozwalające rodzić w każdej pozycji, piłki, worki sako, szarfy. Każda sala porodowa wyposażona jest w stolik z krzesłami również dla osoby towarzyszącej. Wyprawka do porodu powinna zawierać podstawowe środki higieniczne i ubrania dla mamy i dziecka (załącznik: wyprawka do porodu). Po przyjęciu na życzenie pacjentki omawiany jest z położną prowadzącą plan porodu (załącznik: plan porodu). Oferujemy dostęp do znieczuleń porodu na życzenie (imersja wodna, farmakoterapia, gaz rozweselający, znieczulenie przewodowe) dla każdej rodzącej (załącznik: znieczulenie porodu).

 

Badania KTG

W okresie przedporodowym w ramach opieki ambulatoryjnej prowadzimy monitorowanie KTG. W celu umówienia terminu prosimy o telefon (22 4735336). W dniu badania należy zarejestrować się w Poradni Specjalistycznej, a następnie udać się do oddziału (IV piętro – Punkt Konsultacyjny położniczy). Zapisy KTG umawiamy w terminie porodu w ciąży fizjologicznej. W przypadkach ciąż powikłanych w zależności od rodzaju patologii ciąży.

 
Zabiegi i operacje ginekologiczne

Sala zabiegowa oddziału została w pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonywanie histeroskopii diagnostycznych i zabiegowych (łącznie z resektoskopami i shaverami wewnątrzjamowymi), kolposkopii oraz innych zabiegów ginekologicznych. Operacje ginekologiczne wykonywane są na Bloku Ogólnym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt operacyjny.

W zakresie opieki ginekologicznej prowadzimy diagnostykę oraz leczenie z zakresu:

 

1. Ginekologii zachowawczej i zabiegowej

 

· Diagnostyka i leczenie stanów zapalnych miednicy mniejszej

· Diagnostyka i leczenia patologii w zakresie szyjki macicy (diagnostyka cytologiczna, kolposkopowa, pobieranie materiału do badań histo-patologicznych w biopsjach celowanych)

· Diagnostyka i leczenie patologii sromu (vulwoskopia, biopsje celowane)

· Diagnostyka i leczenie w zakresie patologii jamy macicy (histeroskopie diagnostyczne i zabiegowe, usunięcie /destrukcja zmian wewnątrzjamowych))

· Diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie uroginekologii (badania ultrasonograficzne, diagnostyka USG, urodynamiczna, hormonoterapia, pessaroterapia)

· Diagnostyka chorób nowotworowych w zakresie macicy i przydatków (histeroskopie diagnostyczne i zabiegowe, punkcje jamy otrzewnowej, badania obrazowe). W przypadkach opieki paliatywnej – embolizacja naczyń miednicy mniejszej

 

2. Ginekologii operacyjnej

 

Zabiegi z zakresu uroginekologii

I - Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów miednicy

1. zabiegi z wykorzystaniem technik natywnych,

2. laparoskopowe kolpo-, cerwiko- i histeropeksje,

3. operacje podwieszające z zastosowaniem implantów syntetycznych,

4. operacje naprawcze w przypadku powikłań lub/i nawrotów po uprzednio wykonanych zabiegach)

II - Leczenie operacyjne nietrzymania moczu

1. Zabiegi z wykorzystaniem slingów podcewkowych (slingi załonowe, przezzasłonowe)

2. Operacje załonowe

3. Zabiegi podania toksyny Botulinowej

4. Neuromodulacja krzyżowa

5. Zabiegi naprawcze z powodu powikłań/nieskuteczności wcześniej przeprowadzonych zabiegów)

 

Zabiegi z zakresu operacji w schorzeniach łagodnych układu moczowo płciowego

I - Leczenie operacyjne mięśniaków macicy

1. Laparoskopowe/techniki otwarte wyłuszczania mięśniaków

2. Nadpochwowa laparoskopowa amputacja trzonu macicy

3. Całkowite wycięcie macicy drogą laparoskopową/ laparotomia metody przezpochwowe

II - Leczenie operacyjne endometriozy/adenomiozy

1. Zabiegi na przydatkach

2. Zabiegi w endometriozie głęboko naciekającej

3. Leczenie operacyjne guzów przydatków

 

Zabiegi z zakresu ginekologii onkologicznej

I - Operacje w raku trzonu macicy

II - Operacje w raku jajnika

III - Operacje w raku szyjki macicy i sromu

 

Zapisy do operacji prowadzone są w Poradni Specjalistycznej (22 4735100) po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza poradni. Do Poradni Specjalistycznej nie jest wymagane posiadanie skierowania.
Oddział Ginekologiczno Położniczy ściśle współpracuje z Poradnią Specjalistyczną, zapewniając prowadzenie pozabiegowe dla pacjentek oddziału oraz szerokie poradnictwo w zakresie ginekologii i położnictwa.

 

Załączniki (format PDF):

Wyprawka do porodu

Plan porodu

Znieczulenie porodu

Regulamin przyjęć w związku z Covid-19

Zasady organizacyjne w Oddziale

 


KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 Kierownik

 prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

 Zastępca kierownika

dr n. med. Edyta Horosz
dr n med. Wojciech Majkusiak

 Położna oddziałowa 

mgr poł. Joanna Ciszewska

 

LOKALIZACJA
Budynek C, piętro 4
Plan Szpitala

 

KONTAKT: 
Sekretariat: 22 4735426
Pokój lekarski ginekologia:  22 4735458
Pokój lekarski położnictwo: 22 4735459
Dyżurka położnych położnictwo: 22 4735449
Dyżurka położnych ginekologia: 22 4735457
Sala porodowa: 22 4735336